Uppmärksam vid anslutande av elektriska apparater

Att ansluta elektriska apparater i huset är inte svårt. Det är så enkelt som att ansluta enheten till ett fritt uttag på väggen. Vi gör det ofta utan att tänka på det. Det finns dock några punkter att tänka på när du ansluter elektriska apparater till elnätet. Anslutningens säkerhet kan endast garanteras om alla punkter är i ordning. Du behöver inte längre oroa dig för kortslutning eller strömläcka.

Rätt i kontakten i rätt uttag

En viktig punkt att vara uppmärksam på när du ansluter elektriska apparater är att du sätter i den korrekta kontakten i rätt uttag. Vi kan skilja mellan pluggar med och utan jordanslutning. Pluggen med jord är alltid rund och har en honanslutningspunkt med vilken jordkabeln i uttaget måste ansluta. Denna typ av anslutning finns vanligtvis på enheter som är placerade i fuktiga rum. Uttaget har ett extra utskjutande stift eller två utskjutande plintar som kommer i kontakt med jordens kontakt.

Uttag måste vara i ordning

En sak att vara medveten om innan du ansluter elektriska apparater är att eluttagen är ordentligt anslutna. De olika ledningarna i kraftnätet måste vara korrekt anslutna. Dessa måste då också köras korrekt till gruppboxen, som måste vara utrustad med en jordläckaromkopplare. Grupper bör inte heller överbelastas. Först när du vet att elnätet i ditt hem är i ordning kan du ansluta kontakterna till uttagen utan några bekymmer.

Kontrollera kablarna för skador

Om du just har köpt en ny elektrisk apparat hoppas ibland över kablarna för skador. När allt kommer omkring förväntar du dig inte att med en helt ny applikation kommer det att vara något fel med isoleringsmaterialet runt kablarna. Men leta efter skadade kablar för både nya och gamla enheter. En ledare av en öppen ledare kan orsaka farliga situationer i huset.

Kontakta oss om du behöver en elektriker i Stockholm!