Tips för att ordna mätarskåpet effektivt

Särskilt i något äldre hem är mätarskåpet ofta en röra. Under åren har allt i mätarskåpet förändrats, ofta inte på det bästa utan på det enklaste eller billigaste sättet. Det kan därför vara klokt att ha mätarskåpet ordentligt installerat. Vi ger några tips för detta.

Optimal grupplayout

När mätarskåpet renoveras är det dags att omedelbart ta itu med grupplayouten. Lider du av ett strömavbrott när du vill använda ugnen och vattenkokaren samtidigt? Då kan grupprutan förbättras avsevärt genom att omforma grupperna mer optimalt. Ofta handlar det inte bara om att skapa en ny grupp; trots allt måste ledningarna också vara åtskilda. Det kan dock vara värt det.

Jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare minskar risken för brand vid kortslutning avsevärt. Finns det ingen jordfelsbrytare i ditt hem? Lägg då till det direkt. När allt kommer omkring har jordfelsbrytaren varit obligatoriska sedan 1960-talet av en anledning. De ökar säkerheten inomhus avsevärt.

Snygga ledningar

Se till att allt är snyggt och enligt gällande standarder och regler. På detta sätt minskas risken för problem kraftigt och du kan gå framåt i många år.

Kom inte igång själv

Att ansluta ett ljus är en lek för många hantverkare. Att arbeta i mätarskåpet är dock ännu en sport. Allt måste fungera ordentligt och naturligtvis får det inte finnas någon brandrisk. Det är också viktigt att saker som en jordfelsbrytare fungerar korrekt; detta upptäcks ofta först när det redan är för sent. Låt därför installationen utföras eller åtminstone kontrolleras av en erfaren elektriker. På så sätt undviker du problem.

Att installera ett elskåp är inte den lättaste uppgiften. Det är viktigt att den blir installerad på rätt sätt eftersom brister kan få förödande konsekvenser. På grund av detta så rekommenderar vi starkt att anställa en professionell elektriker i Stockholm. Vi installerar snabbt ditt elskåp ordentligt och du slipper gå runt och oroa dig över det. Låt oss som elektriker sköta det och du kommer inte ångra dig.

Behöver du hjälp med andra jobb för en elektriker, vi finns här för dig. Kontakta oss som din elektriker i Stockholm.