INSTALLERA SÄKERT BELYSNING?

Att arbeta med el kräver i allmänhet att du är på vakt. Visst om du ska arbeta med elektriska ledningar med spänning på det, är det tillrådligt att tänka noga över de möjliga konsekvenserna av en felaktighet. Med andra ord är det viktigt att installera belysning på ett säkert sätt. Naturligtvis kan du be en elektriker att göra jobbet åt dig, men det sparar inte pengar. Observera alltid följande tips för att begränsa risken för olyckor.

Kontrollera alltid spänningen

Du kan göra detta genom att använda en spänningsmätare eller helt enkelt ta bort all ström. I det senare fallet kan du vara säker på att du inte får problem när du installerar strömmen. Huruvida det är nödvändigt att lägga ner hela huset, det beror på det arbete du ska göra. Om du ska installera fläckar och du måste flytta strömtrådar eller kanske till och med byta ut eller flytta delar av en grupp, kan det inte skada att ta bort strömmen helt.

Ska du verkligen göra det själv?

En olycka kan vara runt hörnet, men risken för olyckor med elektricitet ökar bara när du inte är utrustad. Kontakta oss om du vill ha en professionell elektriker som ska komma och göra jobbet åt dig i Stockholm.