HUR FÖRHINDRAR JAG OLYCKOR MED EL?

Kraft och el: de är vackra. De ger oss vattenkokare, elektriska ugnar och naturligtvis belysning. Men på grund av watt och spänningar medför de också en potentiell risk. Du kan få en chock eller att en nätsladd eller tråd skulle brinna av. Det är mer än irriterande, eftersom det så småningom kommer att leda till en brand eller sjukhusvistelse på grund av chocken. Så du vill i och runt huset minska risken för olyckor så mycket som möjligt, gärna till noll. Du kanske kan göra det själv, men tänk på detta först!

Råd ett – säkerställ god ledning

Bra ledningar är säkra ledningar. Varje elektriker kommer att hålla med. Men i många hus finns det faktiskt något att klaga på när det kommer till elförsörjning. Det utgör en risk, eftersom en utbränd strömkabel är livshotande. Så låt en elektriker utvärdera ditt nuvarande hem och därmed säkerställa en säker situation.

Råd två – tänk noga innan du börjar

Många olyckor med elektricitet inträffar också för att människor har försökt dra elen helt själva. Det är klart att du kan göra det själv, men det kan då också betyda att du är i stor risk. Rådet är att alltid fråga en expert att göra elen. En elektriker är i länden utan tvekan värd pengarna.

Råd tre – kom ihåg barnen

Det kan vara väldigt bra att installera barnsäkra uttag för att förhindra det värsta. Detta kan göras genom att stänga uttagen med en plugg eller med ett lock. Idealiska är de barnresistenta vägguttag som du kan köpa i den bättre gör-det-själv-butiken.